Kỳ 3. Giai đoạn kinh doanh đa dạng các dòng sản phẩm của thị trường bất động sản

Kỳ 3.  Giai đoạn kinh doanh đa dạng các dòng sản phẩm của thị trường bất động sản

Mở rộng đầu tư theo nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. nhiều loại sản phẩm khác nhau. Nhiều sản phầm khác nhau. 

Sản phẩm vùng ven, vùng lân cận, vùng xa, những dự án béo mỡ, những dự án cũng có phần phưu lưu, và những dự án có phần không trôi chảy, nhưng giai đoạn này có nhiều dự án được thực hiện, đa dạng, từ vùng ven, cho đến vùng tình lẻ, cho đến những dự án vùng cao nguyên, vùng biển, hải đảo.  

Những người đầu tư trước kia theo dạng manh mún thì chuyển sang đầu tư nhà đất có giấy tờ, môi giới, cò đất, làm các kiểu, và các loại hình đầu tư khác nhau, để tồn tại với nghề, có những người có thể giàu lên, cũng có nhiều người không giàu được cuộc sống là vậy mà, cũng có người nay người kia. và sau đó là thời kỳ này có nhiều nhà đầu tư bài bản bắt đầu xuất hiện, có thể gọi là nhà đầu tư , nhà kinh doanh đầu cơ lớn, những nhà tài phiệt nhà đất, cũng có thể là những nhà đầu tư lời, những nhà đầu tư lớn hiện nay đang xuất hiện.

 

 
< Lùi Đến >

Tin tức khác