Tin nhà cung cấp

Bán một căn nhà thơ mộng ở đồng nai.

[Số điện thoại & email & địa chỉ chi tiết] Click để xem

Thông tin tham khảo

Giá tiền: 0 đ

Mô tả:

Diện tích trên sổ là 693m2 có 250 tc. Tổng diện tích thực tế là 1,200m2

 giá chốt 23 tỷ .  đại phước. đồng nai. 

Liên hệ : Thạch bình định 0938693102

 

Khách hàng đang cần bạn